آرتین آرتین ، تا این لحظه: 5 سال و 10 ماه و 15 روز سن داره

آ مثل آرتین

خدایا متشکرم

و تولد هر نوزاد یعنی خداوند هنوز هم از خلقت انسان ناامید نشده است ...